Επιπτώσεις -προοπτικές εξέλιξης του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα

1354

Main Author: Μπουραντά, Βασλική
Other Authors: Πιστιόλης, Βασίλης
Advisor: Δήμου, Λεωνίδας
Format: Bachelor Thesis
Language: Greek
Published: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2015
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9992
Summary: 1354
Physical Description: 100 σελ.
Citation: Μπουραντά,Β. ,Πιστιόλης, Β. ,2015.Επιπτώσεις -προοπτικές εξέλιξης του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Πτυχιακή εργασία. Ηγουμενίτσα. ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Abstract: Τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον προς τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Οι διάφορες μορφές τουρισμού, η ανάπτυξη των οποίων επιδιώκεται σήμερα σε πολλές περιοχές, μέσα στα πλαίσια εναλλακτικών λύσεων, προκειμένου να εμπλουτίσουν ένα μονοδιάστατο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, θα αναπτυχθούν στην παρούσα πτυχιακή εργασία. Περιληπτικά στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο ορισμός του τουρισμού ως έννοια, όπως αυτός πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και εξελίχτηκε μέχρι τις μέρες μας. Συνεχίζει με την διάκριση του τουρισμού σε κατηγορίες σύμφωνα με το είδος και την μορφή που παρουσιάζεται και ολοκληρώνει μέσα από την ανάλυση όλων των μορφών του εναλλακτικού τουρισμού στο 2ο κεφάλαιο. Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσονται έννοιες και ορισμοί όπως ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός και ένας μεγάλος αριθμός νέων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα. Ο εναλλακτικός τουρισμός παρουσιάζει ποικίλα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τον μαζικό τουρισμό. Αυτά τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται και αναλύονται στο 3ο κεφάλαιο της εργασίας .Συνοπτικά, φαίνεται η εξέλιξη των αντιλήψεων σχετικά με την αντίθεση των εννοιών μαζικός τουρισμός έναντι της τουριστικής ανάπτυξης, του εναλλακτικού τουρισμού και της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης εξαρτάται κυρίως από παράγοντες όπως η καλή οικονομία των χωρών προέλευσης των τουριστών, η παγκόσμια ηρεμία και το φυσικό, δομημένο και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής. Στο 4ο και 5ο κεφάλαιο πραγματεύονται όλα τα παραπάνω καθώς και τα προβλήματα και οι προϋποθέσεις που παρουσιάζονται, στην προσπάθεια να μπορεί η Ελλάδα να γίνει ιδανική χώρα για την ανάπτυξη και εξέλιξη των νέων και εναλλακτικών μορφών του τουρισμού.