Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0116

Main Author: Παππά, Λαμπρίνα
Advisor: Καραμάνης, Κωνσταντίνος
Format: masterThesis
Language: Greek
Published: Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2018
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9591
id ir-123456789-9591
recordtype dspaceir
spelling ir-123456789-95912019-09-03T08:53:53ZmasterThesisΕπίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοσηThe impact of family and personal life responsibility on work performance.Παππά, ΛαμπρίναΤμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0116Εργασιακή ικανοποίησηJob satisfactionΟικογένειεςFamiliesΕργασιακή απόδοσηΟικογένειεςΑνάγκεςhttp://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/95912018-12-21elfreeΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 ΕλλάδαΤ.Ε.Ι. Ηπείρου2018-10Ενδιαφέρον παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σε ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, η επίδραση των οικογενειακών – προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση. Ο Ruppanner, (2013:327-347) υποστηρίζει ότι η ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής είναι ‘απαραίτητη’ προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση εργασίας και οικογένειας, καθώς οι απαιτήσεις του προσωπικού - οικογενειακού ρόλου δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραγωγικού ρόλου και αντίστροφα. Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο επέφεραν πολλές και σημαντικές αλλαγές τόσο στον θεσμό της οικογένειας και σε προσωπικό επίπεδο όσο και στο κομμάτι της εργασία. Παρά το ενδιαφέρον, λίγες μελέτες εξετάζουν τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής -προσωπικής ζωής και την επίδραση αυτών στην εργασιακή απόδοση (Mañas & Garrido, 2007). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εκθέσει, να αναδείξει και να αναλύσει τα χαρακτηριστικά ενός εργασιακού περιβάλλοντος, τον ρόλο των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων των ατόμων και την επίδραση αυτών στην εργασιακή απόδοση. Επίσης θα παρουσιαστούν πολιτικές και πρακτικές φιλικές προς το άτομο [εργαζόμενο] όσο και στην οικογένεια που έχουν αναπτυχθεί από επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρώπινων πόρων.The effect that family and personal obligations have in work performance shows interest over the last years. The requirements of the family and personal role do not correspond in the requirements of the productive role and vice versa. Ruppaner (2013: 327-347) supports that the balance between work and family is essential in order the conflict between them to be prevented. It is commonly accepted that the developments that have been taken place at a global level introduced important change in the institution of family, personal life and the work domain. There are only a few surveys / studied that study the relationship between personal and professional life and their impact on work performance (Mañas & Garrido, 2007). The purpose of this study is to depict and analyze not only the features of the work environment and family obligations but also the effect they have in work performance. Fur their more, worker and family friendly strategies, which have been developed by businesses both in Greece and other countries, will be presented in the frame of the Administration of human resources.Καραμάνης, ΚωνσταντίνοςΝαξάκης, ΧαρίλαοςΠαππά, ΠαρασκευήΣχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςteiep115Παππά, Λ., 2018. Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
institution T.E.I. of Epirus
collection DSpace IR
language Greek
topic Εργασιακή απόδοση
Οικογένειες
Ανάγκες
Εργασιακή ικανοποίηση
Job satisfaction
Οικογένειες
Families
spellingShingle Εργασιακή απόδοση
Οικογένειες
Ανάγκες
Εργασιακή ικανοποίηση
Job satisfaction
Οικογένειες
Families
Παππά, Λαμπρίνα
Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση
description Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0116
advisor Καραμάνης, Κωνσταντίνος
format masterThesis
author Παππά, Λαμπρίνα
author-letter Παππά, Λαμπρίνα
title Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση
title_short Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση
title_full Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση
title_fullStr Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση
title_full_unstemmed Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση
title_sort Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση
publisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
publishDate 2018
url http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9591
committeemembername Ναξάκης, Χαρίλαος
Παππά, Παρασκευή
formatextent 115
healaccess free
abstract Ενδιαφέρον παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σε ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, η επίδραση των οικογενειακών – προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση. Ο Ruppanner, (2013:327-347) υποστηρίζει ότι η ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής είναι ‘απαραίτητη’ προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση εργασίας και οικογένειας, καθώς οι απαιτήσεις του προσωπικού - οικογενειακού ρόλου δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραγωγικού ρόλου και αντίστροφα. Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο επέφεραν πολλές και σημαντικές αλλαγές τόσο στον θεσμό της οικογένειας και σε προσωπικό επίπεδο όσο και στο κομμάτι της εργασία. Παρά το ενδιαφέρον, λίγες μελέτες εξετάζουν τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής -προσωπικής ζωής και την επίδραση αυτών στην εργασιακή απόδοση (Mañas & Garrido, 2007). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εκθέσει, να αναδείξει και να αναλύσει τα χαρακτηριστικά ενός εργασιακού περιβάλλοντος, τον ρόλο των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων των ατόμων και την επίδραση αυτών στην εργασιακή απόδοση. Επίσης θα παρουσιαστούν πολιτικές και πρακτικές φιλικές προς το άτομο [εργαζόμενο] όσο και στην οικογένεια που έχουν αναπτυχθεί από επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρώπινων πόρων.
identifiercitation Παππά, Λ., 2018. Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
_version_ 1646089027252649984
score 11.3673