Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0116

Main Author: Παππά, Λαμπρίνα
Advisor: Καραμάνης, Κωνσταντίνος
Format: masterThesis
Language: Greek
Published: Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2018
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9591
Summary: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0116
Physical Description: 115 σελ.
Citation: Παππά, Λ., 2018. Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Abstract: Ενδιαφέρον παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σε ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, η επίδραση των οικογενειακών – προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση. Ο Ruppanner, (2013:327-347) υποστηρίζει ότι η ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής είναι ‘απαραίτητη’ προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση εργασίας και οικογένειας, καθώς οι απαιτήσεις του προσωπικού - οικογενειακού ρόλου δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραγωγικού ρόλου και αντίστροφα. Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο επέφεραν πολλές και σημαντικές αλλαγές τόσο στον θεσμό της οικογένειας και σε προσωπικό επίπεδο όσο και στο κομμάτι της εργασία. Παρά το ενδιαφέρον, λίγες μελέτες εξετάζουν τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής -προσωπικής ζωής και την επίδραση αυτών στην εργασιακή απόδοση (Mañas & Garrido, 2007). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εκθέσει, να αναδείξει και να αναλύσει τα χαρακτηριστικά ενός εργασιακού περιβάλλοντος, τον ρόλο των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων των ατόμων και την επίδραση αυτών στην εργασιακή απόδοση. Επίσης θα παρουσιαστούν πολιτικές και πρακτικές φιλικές προς το άτομο [εργαζόμενο] όσο και στην οικογένεια που έχουν αναπτυχθεί από επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρώπινων πόρων.