Νομισματικό σύστημα του Ευρώ, Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες και δανειακή κρίση.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α 0474

Main Author: Κωστόγιαννης, Ταξιάρχης
Other Authors: Σπυρίδων, Αικατερίνη
Advisor: Κυρίτσης, Κωνσταντίνος
Format: Bachelor Thesis
Language: Greek
Published: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2018
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9099
Summary: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α 0474
Physical Description: 99 σελ.
Citation: Κωστόγιαννης, T. & Σπυρίδων, Αικ., 2018. Νομισματικό σύστημα του Ευρώ, ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες και δανειακή κρίση. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Abstract: Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να δείξει τις ευθύνες της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και του ευρώ για την όξυνση του προβλήματος του ελληνικού χρέους αλλά και των χρεών των άλλων χωρών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρωζώνη. Ο βασικός μηχανισμός που αξιοποιείται για αυτό είναι ο μηχανισμός παραγωγής νέου χρήματος από την ΕΚΤ . Στο σημείο αυτό θα εστιάσει ιδιαίτερα η συγκεκριμένη εργασία, μέσα από συγκεκριμένες αναφορές στις ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤ από το 2002 ως το 2017 ώστε να διαλυθεί η παραμικρή αμφιβολία σχετικά με αυτό. Η άποψη που εκφράζεται είναι πως πρόκειται για μια ιδιωτικοποίηση της έκδοσης του χρήματος που συνεισφέρει στη σοβαρή αύξηση των εξωτερικών χρεών. Στη συνέχεια θα αναφερθεί σε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την πορεία του ελληνικού χρέους μετά την ένταξη στο ευρώ . Τα στοιχεία αυτά δείχνουν εντυπωσιακή αύξηση του χρέους και επιβεβαιώνουν τη συσχέτιση της εισαγωγής του ευρώ με την αλματώδη ανάπτυξη του εξωτερικού χρέους της χώρας μας. Τέλος, θα υπάρξει αναφορά στις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών που συσσώρευσαν και εξακολουθούν να συσσωρεύουν τεράστια νέα χρέη για τον ελληνικό λαό. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται εκτός των άλλων η τεράστια ευθύνη και η ανικανότητα του ευρωσυστήματος να ασκήσει ουσιαστική εποπτεία στα αποθεματικά των τραπεζών. Επίσης παρουσιάζεται η συνολική πολιτική της ΕΕ-ΕΚΤ να ακολουθήσει πολιτική κρατικών ενισχύσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε βάρος των λαών της Ευρώπης. Η εργασία αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα πως όλοι αυτοί οι μηχανισμοί παραγωγής χρέους είναι άδικοι και αποτελούν εμπόδιο στην κοινωνική πρόοδο και την ευημερία των λαών, προτείνοντας τη δημιουργία ενός κινήματος που σε ελληνικό, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο θα διεκδικήσει τη διαγραφή των χρεών. Η κατάθεση των παραπάνω σκέψεων θεωρείται απαραίτητη γιατί συνδέεται με τα αποδεικτικά στοιχεία και τα λογικά επιχειρήματα που παρατίθενται στο κυρίως στο κυρίως σώμα του κειμένου, θεωρώντας ελλιπή και λανθασμένη μια εθνική αφήγηση του εξωτερικού χρέους.