Μια πιλοτική μελέτη ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς της κατάποσης του Σίδνεϋ σε τυπικό ενήλικο πληθυσμό

Main Author: Λαζαρίδης, Παναγιώτης
Advisor: Ταφιάδης, Διονύσιος
Format: Bachelor Thesis
Language: Greek
English
Published: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας 2018
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8409
Physical Description: 70 σελ.
Citation: Λαζαρίδης, Π., 2018. Μια πιλοτική μελέτη ερωτηματολογίου αυτο-αναφοράς της κατάποσης του Σίδνεϋ σε τυπικό ενήλικο πληθυσμό. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας.
Abstract: Σκοπός: Οι διαταραχές κατάποσης μπορούν να οδηγηθούν σε χρόνια προβλήματα όπως αφυδάτωση ή κακή θρέψη του ατόμου, τις συνεχείς εισροφήσεις και εισχωρήσεις, επαναλαμβανόμενες πνευμονίες λόγω των εισροφήσεων. Η λογοπαθολογική αξιολόγηση των διαταραχών κατάποσης γίνεται με πολυάριθμες μεθόδους, καθώς και με την χορήγηση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν μέσω μιας πιλοτικής μελέτης –σε τυπικό ενήλικο πληθυσμό- να αξιολογηθεί ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς για την δυσφαγία ενηλίκων. Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς για την ικανότητα και το επίπεδο κατάποσής. Η μετάφραση και η πολιτισμική προσαρμογή του ερωτηματολογίου κατάποσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα «Ελάχιστα Κριτήρια Μετάφρασης» (Medical Outcomes Trust, 1997). Χορηγήθηκε σε σύνολο 390 τυπικών ενηλίκων (180 άντρες και 210 γυναίκες) ηλικίας 18 έως 85 ετών. Αποτελέσματα: Οι αναλύσεις έδειξαν διαφορές σε ορισμένες ερωτήσεις μεταξύ μερικών ηλικιακών υποομάδων της έρευνας. Επίσης διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ του ερωτηματολογίου ως προς τα συνολικά τους σκορ ειδικά της ηλιακής ομάδας. Η αξιοπιστία του ερωτηματολόγιου ήταν πολύ υψηλή (a-Cronbach> .968) και η εσωτερική συνοχή ήταν ισχυρή. Συζήτηση: Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των διαταραχών κατάποσης δίνει δεδομένα ως προς την αυτοαντίληψη των ικανοτήτων κατάποσης. Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πρωτοβάθμιας αξιολόγησης και να συμβάλλει στην απόφαση για την παραπομπή ασθενούς στην διαδικασία απεικόνισης της κατάποσης του. Συμπεράσματα: Διαφαίνεται πως το ερωτηματολόγιο να είναι κατάλληλο προς στάθμιση στην ελληνική πραγματικότητα. Θα πρέπει στο μέλλον η χορήγησή του να γίνει σε πληθυσμούς με διαφορετικής αιτιολογίας και πληθώρας διαταραχών κατάποσης.