Εναλλακτικός τουρισμός και ανάπτυξη. Η περίπτωση της Κέρκυρας.

1519

Main Author: Καναράκη, Αναστασία
Advisor: Σολάκης, Κωνσταντίνος
Format: Bachelor Thesis
Language: Greek
Published: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2017
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8122
Summary: 1519
Physical Description: 60 σελ.
Citation: Καναράκη,Α. ,2017.Εναλλακτικός τουρισμός και ανάπτυξη. Η περίπτωση της Κέρκυρας.Πτυχιακή εργασία. Ηγουμενίτσα. ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.
Abstract: Ο τουρισμός αποτελεί μία από τις κυριότερες βιομηχανίες για την ελληνική κοινωνία. Στη σύγχρονη εποχή έχουν αναπτυχθεί πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται η έννοια και η ιστορία του τουρισμού, τα είδη και οι μορφές του και η σημασία του για την οικονομία και την κοινωνία. Επίσης, παρουσιάζεται ο τουρισμός στην Ελλάδα και τα στατιστικά στοιχεία της τουριστικής δραστηριότητας για την χώρα μας. Επιπλέον, αναλύεται η συνεισφορά του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία. Έπειτα πραγματοποιείται μελέτη περίπτωσης του τουρισμού στην Κέρκυρα. Αναλύονται οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού που υπάρχουν στο νησί και πραγματοποιείται SWOT ανάλυση ώστε να διαπιστωθούν οι δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές σχετικά με τον εναλλακτικό τουρισμού της Κέρκυρας. Τέλος, μετά την ανάλυση εξάγονται συμπεράσματα για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού της Κέρκυρας.