Οι κίνδυνοι και τα κριτήρια της τραπεζικής χρηματοδότησης για το βιομηχανικό κλάδο.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής -- Α/Α 0400

Main Author: Δάγλα, Βασιλική
Advisor: Κυρίτσης, Κωνσταντίνος
Format: Bachelor Thesis
Language: Greek
Published: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2017
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7657
Summary: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής -- Α/Α 0400
Physical Description: 78 σελ.
Citation: Δάγλα, Β., 2017. Οι κίνδυνοι και τα κριτήρια της τραπεζικής χρηματοδότησης για το βιομηχανικό κλάδο. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Abstract: Για τη χορήγηση ενός τραπεζικού δανείου σε μια βιομηχανική επιχείρηση υπάρχουν ορισμένα κριτήρια, τα οποία εάν δεν ληφθούν σοβαρά υπόψη από τη μεριά της τράπεζας μπορεί να επιφέρουν διάφορους κινδύνους για αυτήν. Το αποτέλεσμα θα είναι επιβλαβές για το τραπεζικό ίδρυμα καθώς αυτό λειτουργεί όπως μία επιχείρηση που σκοπό του έχει να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να μελετήσει τόσο τους κινδύνους όσο και τα κριτήρια με βάση των οποίων χορηγούνται τα τραπεζικά δάνεια σε μια επιχείρηση του βιομηχανικού τομέα. Για να επιτευχθεί αυτό χωρίστηκε σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού βιομηχανικού κλάδου, αναφέρονται ποιοι είναι αυτοί και αναλύονται ο δείκτης του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία από το 2006 έως το 2016. Η χρονολογία αυτή επιλέχτηκε ώστε να μελετηθεί η κατάσταση στον βιομηχανικό κλάδο πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και μέχρι και σήμερα. Το κεφάλαιο κλείνει με την μελέτη πόσων μονάδων έχουν ανοίξει ή επεκτάθηκαν την ίδια χρονική περίοδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζεται τι είναι χρηματοδότηση και ποιες είναι εκείνες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για αυτήν, αναφέρονται τα είδη των δανείων και παρατίθενται οι πολιτικές χρηματοδότησης. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετώνται οι κίνδυνοι που απειλούν ένα τραπεζικό ίδρυμα από τις χρηματοδοτήσεις ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο τα κριτήρια χρηματοδοτήσεων. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται έρευνα που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε δείγμα 100 βιομηχανικών επιχειρήσεων του Νομού Λευκάδος για τον τραπεζικό δανεισμό.