Η οικονομική κρίση του 2008 και η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος: η πορεία προς την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.

Τμήμα Λογιστικής και χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0024

Main Author: Κολοβού, Ευαγγελία
Advisor: Γκίκας, Γρηγόριος
Format: masterThesis
Language: Greek
Published: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 2017
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7254
Summary: Τμήμα Λογιστικής και χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0024
Physical Description: 137 σελ.
Citation: Κολοβού, Ε., 2017. Η οικονομική κρίση του 2008 και η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος: η πορεία προς την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Abstract: Οι σημαντικές επιπτώσεις της πρόσφατης κρίσης στο χρηματοπιστωτικό τομέα και στην πραγματική οικονομία οδήγησαν σε ανάπτυξη πολιτικών που στοχεύουν την ενδυνάμωση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Οι μεταρρυθμίσεις του κανονιστικού πλαισίου των τραπεζών (Βασιλεία ΙΙΙ) βελτιώνουν την μικρο-προληπτική εποπτεία και εμπεριέχουν μακρο-προληπτική επιτήρηση για την αποφυγή του συστημικού κινδύνου. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις γίνονται αυστηρότερες και η ποιότητα των βασικών κεφαλαίων αναβαθμίζονται, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατότητα κάλυψης ζημιών και την καλύτερη διαχείριση κινδύνων. Επιπλέον, εισάγεται ένα νέο πλαίσιο για τον κίνδυνο ρευστότητας, όπως και ένα συμπληρωματικό εργαλείο για τον περιορισμό της μόχλευσης. Πρόσφατα, στην ΕΕ επιτεύχθηκε συμφωνία για την ίδρυση της Τραπεζικής Ένωσης στην Ευρωζώνης, που βασίζεται σε ενιαίους μηχανισμούς ρύθμισης, εποπτείας, εκκαθάρισης τραπεζών και προστασίας των καταθέσεων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει ένα κοινό τραπεζικό κεφάλαιο για εξυγίανση των τραπεζών, που στοχεύει στον περιορισμό των επιπτώσεων για τους αποταμιευτές. Η εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει τις δραστηριότητες του τραπεζικού τομέα και των στοιχείων που συνθέτουν το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όσων εμπλέκονται στα αίτια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επίσης, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις διαστάσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου για την κοινή εποπτεία που θα οδηγήσουν στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση και να αναλύσει τους πυλώνες που την αποτελούν αν και ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ανάλυση θα στηριχτεί και στις εμπειρίες από την πρόσφατη κρίση, ώστε να διεξαχθούν σαφή συμπεράσματα για την αναγκαιότητα και το ρόλο της Τραπεζικής Ένωσης.