Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0016

Main Author: Φελέκη, Ελευθερία
Advisor: Καραμάνης, Κωνσταντίνος
Format: masterThesis
Language: Greek
Published: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 2017
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7176
id ir-123456789-7176
recordtype dspaceir
spelling ir-123456789-71762018-04-23T10:53:23ZmasterThesisΠαράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.Factors of work satisfaction. Case study: the region of Western Greece.Φελέκη, ΕλευθερίαΤμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0016Υπάλληλοι -- Δυτική ΕλλάδαEmployees -- West GreeceΕργασιακή ικανοποίησηJob satisfactionΕρωτηματολόγιαQuestionnaireshttp://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/71762017-07-12elfreeΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 ΕλλάδαΤ.Ε.Ι. Ηπείρου2017Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί βασικό συστατικό της συναισθηματικής και ψυχολογικής ευημερίας των εργαζομένων τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Συμφέρον του κάθε οργανισμού είναι να κρατά τους εργαζομένους ευχαριστημένους με τον μισθό, τις ευκαιρίες για προαγωγή, με το επίπεδο αυτονομίας κ.λ.π. για να επιτύχει την υλοποίηση στρατηγικών στόχων. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η εργασία είναι οργανωμένη σε έξι κεφάλαια. Τα τρία πρώτα κεφάλαια αναφέρονται στην έννοια και την σημασία της εργασιακής ικανοποίησης. Παρουσιάζουν το θέμα της αποξένωσης και της παρακίνησης στην εργασία με ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά της. Περιλαμβάνουν βασικές θεωρίες και μοντέλα σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση καθώς και αποτελέσματα ερευνών από τον διεθνή και τον ελληνικό χώρο στο ιδιαίτερο πεδίο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Στα υπόλοιπα κεφάλαια γίνεται λόγος για την ερευνητική μεθοδολογία που έγινε μεταξύ 150 υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τον ερευνητικό σκοπό, για την συλλογή δεδομένων και για την διαχείριση της έρευνας. Αναφέρονται αποτελέσματα τόσο από την ανάλυση δεδομένων που συμμετείχαν στην έρευνα όσο και από την ανάλυση των ερωτήσεων εργασιακής ικανοποίησης που περιέχονταν στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε. Στην συνέχεια παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες διασταυρώσεις συνάφειας μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και του φύλου, της θέσης, του εισοδήματος και της εκπαίδευσης. Τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα της έρευνας.Work satisfaction plays an essential part in employee’s emotional and psychological prosperity in both private and public sectors. It is in each organism’s best interest, in order to achieve their strategic goals to keep each employee pleased with the salary, the opportunities for promotions and the feeling of being independent. This dissertation examines the level of employee satisfaction in the region of western Greece. The dissertation is organized into six chapters. The first three chapters refer to the meaning and importance of job satisfaction. They introduce the subject of alienation and motivation in the working environment with particular reference to its characteristics. They include basic theories and models regarding job satisfaction as well as research results from the international and Greek field of the special sector of state employees. The rest of the chapters refer to the research methology that was used for 150 employees in the region of western Greece, for research purposes, data collection and for the management of the research results. Results are reported from both the analysis of data that took part in the research and from the analysis of job satisfaction questions included in the questionnaire that was used. Afterwards interesting crossings of relevance are introduced between job satisfaction, gender, position, income and education. Finally, the results of the research are reported.Καραμάνης, ΚωνσταντίνοςΝαξάκης, ΧαρίλαοςΔιακομιχάλης, ΜιχαήλΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.teiep83Φελέκη, Ε., 2017. Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
institution T.E.I. of Epirus
collection DSpace IR
language Greek
topic Υπάλληλοι -- Δυτική Ελλάδα
Employees -- West Greece
Εργασιακή ικανοποίηση
Job satisfaction
Ερωτηματολόγια
Questionnaires
spellingShingle Υπάλληλοι -- Δυτική Ελλάδα
Employees -- West Greece
Εργασιακή ικανοποίηση
Job satisfaction
Ερωτηματολόγια
Questionnaires
Φελέκη, Ελευθερία
Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
description Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0016
advisor Καραμάνης, Κωνσταντίνος
format masterThesis
author Φελέκη, Ελευθερία
author-letter Φελέκη, Ελευθερία
title Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
title_short Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
title_full Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
title_fullStr Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
title_full_unstemmed Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
title_sort Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
publisher Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
publishDate 2017
url http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7176
committeemembername Ναξάκης, Χαρίλαος
Διακομιχάλης, Μιχαήλ
formatextent 83
healaccess free
abstract Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί βασικό συστατικό της συναισθηματικής και ψυχολογικής ευημερίας των εργαζομένων τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Συμφέρον του κάθε οργανισμού είναι να κρατά τους εργαζομένους ευχαριστημένους με τον μισθό, τις ευκαιρίες για προαγωγή, με το επίπεδο αυτονομίας κ.λ.π. για να επιτύχει την υλοποίηση στρατηγικών στόχων. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η εργασία είναι οργανωμένη σε έξι κεφάλαια. Τα τρία πρώτα κεφάλαια αναφέρονται στην έννοια και την σημασία της εργασιακής ικανοποίησης. Παρουσιάζουν το θέμα της αποξένωσης και της παρακίνησης στην εργασία με ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά της. Περιλαμβάνουν βασικές θεωρίες και μοντέλα σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση καθώς και αποτελέσματα ερευνών από τον διεθνή και τον ελληνικό χώρο στο ιδιαίτερο πεδίο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Στα υπόλοιπα κεφάλαια γίνεται λόγος για την ερευνητική μεθοδολογία που έγινε μεταξύ 150 υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τον ερευνητικό σκοπό, για την συλλογή δεδομένων και για την διαχείριση της έρευνας. Αναφέρονται αποτελέσματα τόσο από την ανάλυση δεδομένων που συμμετείχαν στην έρευνα όσο και από την ανάλυση των ερωτήσεων εργασιακής ικανοποίησης που περιέχονταν στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε. Στην συνέχεια παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες διασταυρώσεις συνάφειας μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και του φύλου, της θέσης, του εισοδήματος και της εκπαίδευσης. Τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα της έρευνας.
identifiercitation Φελέκη, Ε., 2017. Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
_version_ 1646088497084235776
score 11.3673