Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0016

Main Author: Φελέκη, Ελευθερία
Advisor: Καραμάνης, Κωνσταντίνος
Format: masterThesis
Language: Greek
Published: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 2017
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7176
Summary: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0016
Physical Description: 83 σελ.
Citation: Φελέκη, Ε., 2017. Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Abstract: Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί βασικό συστατικό της συναισθηματικής και ψυχολογικής ευημερίας των εργαζομένων τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Συμφέρον του κάθε οργανισμού είναι να κρατά τους εργαζομένους ευχαριστημένους με τον μισθό, τις ευκαιρίες για προαγωγή, με το επίπεδο αυτονομίας κ.λ.π. για να επιτύχει την υλοποίηση στρατηγικών στόχων. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η εργασία είναι οργανωμένη σε έξι κεφάλαια. Τα τρία πρώτα κεφάλαια αναφέρονται στην έννοια και την σημασία της εργασιακής ικανοποίησης. Παρουσιάζουν το θέμα της αποξένωσης και της παρακίνησης στην εργασία με ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά της. Περιλαμβάνουν βασικές θεωρίες και μοντέλα σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση καθώς και αποτελέσματα ερευνών από τον διεθνή και τον ελληνικό χώρο στο ιδιαίτερο πεδίο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Στα υπόλοιπα κεφάλαια γίνεται λόγος για την ερευνητική μεθοδολογία που έγινε μεταξύ 150 υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τον ερευνητικό σκοπό, για την συλλογή δεδομένων και για την διαχείριση της έρευνας. Αναφέρονται αποτελέσματα τόσο από την ανάλυση δεδομένων που συμμετείχαν στην έρευνα όσο και από την ανάλυση των ερωτήσεων εργασιακής ικανοποίησης που περιέχονταν στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε. Στην συνέχεια παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες διασταυρώσεις συνάφειας μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και του φύλου, της θέσης, του εισοδήματος και της εκπαίδευσης. Τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα της έρευνας.