Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και οι λοιμώξεις στην Μ.Ε.Θ. Η συμβολή του νοσηλευτή.

Main Author: Αμπεντινάϊ, Φαμπιάνα
Advisor: Μαντζούκας, Στέφανος
Format: Bachelor Thesis
Language: Greek
Published: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής 2016
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/6732
Physical Description: 84 σελ.
Citation: Αμπεντινάϊ, Φ., 2016. Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και οι λοιμώξεις στην Μ.Ε.Θ. Η συμβολή του νοσηλευτή. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής.
Abstract: Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο ταλανίζει για χρόνια όλους τους επαγγελαμτίες υγείας. Η αναγνώριση και ο εντοπισμός των νοσοκομειακών λοιμώξεων βασίζεται κατά κύριο λόγο στις κλινικές εξετάσεις και πληροφορίες. Οι λοιμώξεις αυτές είναι απόρροια της σχέσης αλληλεπίδρασης του ξενιστή με τον λοιμογόνο παράγοντα. Η αλόγιστη και άσκοπη χρήση των ευρέως φάσματος αντιβιοτικών έχει επιφέρει την επικράτηση ανθεκτικών μικροοργανισμών, οι οποίοι αρκετά συχνά συναντώνται και σε μονάδες εντατικής φροντίδας, όπως η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ). Στη Μ.Ε.Θ η πρόκληση λοιμώξεων αποτελεί συχνό πρόβλημα εξαιτίας της υποκείμενης νόσου των ασθενών, της διαταραχής του ανοσιακού συστήματος και των επεμβατικών μεθόδων. Το προσωπικό του νοσοκομείου αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα μετάδοσης αλλά και πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Οι επεμβατικές μέθοδοι μπορούν να αποτρέψουν μια τυχόν λοίμωξη ή ακόμη να την μεταδώσουν όπως και η υγιεινή των χεριών. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και των λοιμώξεων σε μονάδες εντατικής θεραπείας όπως αυτές παρουσιάζονται σήμερα και η επισήμανση των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης. Μεθοδολογία: Η ευρεία βιβλιογραφική αναζήτηση που βασίστηκε στη χρήση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος συλλογής για την εξέταση του θέματος της συγκεκριμένης εργασίας και ειδικότερα το Google scholar με χρονολογικό αποκλεισμό άρθρων που είχαν δημοσιευθεί πριν το 2009. Αποτελέσματα: Η έρευνα ανέδειξε την σημασία των νοσοκομειακών λοιμώξεων όχι μονάχα σε υγειονομικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό και την συμβολή του προσωπικού όσον αφορά την πρόληψη τους εφιστώντας την προσοχή στη τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών υγιεινής και την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση. Συμπεράσματα: Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν μέγιστο πρόβλημα για το υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων αλλά αποτελεί ακόμα και αιτία θανάτου για τους βαρέα πάσχοντες. Η αντιμετώπισή τους είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την τήρηση της υγιεινής των χεριών και την συνεχή εκπαίδευση. 4 Λέξεις-κλειδιά: ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, νοσοκομειακές, πρόληψη, μετάδοση, αντιμετώπιση, Μ.Ε.Θ.