Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης στην πόλη της Πρέβεζας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - MAF - A/A 0178

Main Author: Ζώνιου, Ελένη
Advisor: Ναξάκης, Χαρίλαος
Format: masterThesis
Language: Greek
Published: Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2020
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10677
Summary: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - MAF - A/A 0178
Physical Description: 100 σελ.
Citation: Ζώνιου, Ε., 2020. Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης στην πόλη της Πρέβεζας. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Abstract: Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί μια πολυδιάσταση έννοια και συνδέεται με μια ποικιλία παραγόντων, γεγονός που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Σε εκπαιδευτικά πλαίσια, πολλοί ερευνητές έχουν διερευνήσει την επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών με τα συμπεράσματα να είναι ποικίλα αλλά τόσο σύμφωνα όσο και αντιφατικά μεταξύ τους. Έτσι στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, εκτελέστηκε έρευνα σε δείγμα 70 εκπαιδευτικών β/θμιας εκπαίδευσης στην πόλη της Πρέβεζας μέσω σταθμισμένου και έγκυρου δομημένου ερωτηματολογίου (Job Satisfaction Scale – JSS) με σκοπό τη διερεύνηση του επιπέδου επαγγελματικής ικανοποίησής τους. Από τα αποτελέσματα, προέκυψε πως το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών β/θμιας εκπαίδευσης στην πόλη της Πρέβεζας κινούνται σε μέτρια επίπεδα. Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές με εξαίρεση το φύλο στο οποίο αποδείχθηκε πως οι άνδρες είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τις γυναίκες.