Η εργασιακή ικανοποίηση στους τεχνικούς του ομίλου ΟΤΕ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - MAF - A/A 0177

Main Author: Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος
Advisor: Ναξάκης, Χαρίλαος
Format: masterThesis
Language: Greek
Published: Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2020
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10676
Summary: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - MAF - A/A 0177
Physical Description: 131 σελ.
Citation: Ιωαννίδης, Κ., 2020. Η εργασιακή ικανοποίηση στους τεχνικούς του ομίλου ΟΤΕ: Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Abstract: Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως θέμα την εργασιακή ικανοποίηση των τεχνικών του Ομίλου ΟΤΕ. Σκοπός της είναι η διερεύνηση εκείνων των παραγόντων που ωθούν τους τεχνικούς στην εργασιακή ή μη ικανοποίησή τους. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική έρευνα το δείγμα της οποίας αποτελείται μόνο από τους τεχνικούς του Ομίλου ΟΤΕ της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν στο λογιστικό φύλλο Excel, δημιουργήθηκαν πίνακες συχνότητας αλλά και διαγράμματα ώστε να γίνει καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι τεχνικοί του ΟΤΕ είναι ικανοποιημένοι από τη σχέση τους με τον άμεσο προϊστάμενό τους, με τους συναδέλφους τους, από το ωράριο εργασίας τους, από το αντικείμενο της εργασίας τους και από το γεγονός ότι ανήκουν ως εργαζόμενοι σε αυτόν τον Όμιλο. Αντίθετα, δεν αισθάνονται ικανοποίηση από το σύστημα αξιολόγησης, από τις οικονομικές και συμπληρωματικές αμοιβές τους, από την έλλειψη συνεχής εκπαίδευσης, από την μη ύπαρξη σύγχρονων εκπαιδευτικών προτάσεων και μεθόδων μάθησης και από τη μη δυνατότητα εργασιακής εξέλιξής τους.