Ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) ατην σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0582

Main Author: Πρίντζιου, Ευσταθία
Other Authors: Μπατσούλη, Χριστίνα
Advisor: Γαλανού, Αικατερίνη
Format: Bachelor Thesis
Language: Greek
Published: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2019
Subjects:
Online Access: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10434
Summary: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0582
Physical Description: 79 σελ.
Citation: Πρίντζου, Ε., Μπατσούλη, Χ., 2019. Ο ρόλος της δίοικησης ανθρώπινων πόρων (ΔΑΠ) στην σύγχρονη ελληνική επιχείρηση. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Abstract: Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να αναλύσουμε τη σπουδαιότητα της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων και τη συμβολή τους στη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας στη σύγχρονη επιχείρηση. Επιδιώκουμε να ερευνήσουμε κατά πόσο επηρεάζει η δημιουργία ενός τμήματος ΔΑΠ, καθώς επίσης και με ποιον τρόπο. Το πρώτο μέρος της εργασίας είναι θεωρητικό και πραγματεύεται τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων ως έννοια αλλά και φιλοσοφία. Παρουσιάζεται λοιπόν, ο ορισμός της ΔΑΠ και γίνεται μια ανασκόπηση στο πώς άρχισε να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται η ιδέα του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Στη συνέχεια ακολουθεί μία αναφορά τόσο στους στόχους όσο και στους ρόλους του τμήματος, στις βασικές λειτουργίες που πραγματοποιεί αλλά και στις αρμοδιότητες που λαμβάνει. Προχωρώντας στην εργασία θα δούμε τη διαμόρφωση των επιχειρήσεων στον 21ο αιώνα έχοντας πια δημιουργήσει την ΔΑΠ. Η στρατηγική της ΔΑΠ συνδέεται άμεσα με την οργάνωση των επιχειρήσεων και αποτελεί θεμελιακή παράμετρο για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Στο δεύτερο σκέλος του πρώτου μέρους της εργασίας θα αναλύσουμε της Στρατηγική της ΔΑΠ, το ρόλο που διαμόρφωσε, την επιρροή που είχε από εξωτερικούς κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα την οικονομική κρίση που συντάραξε την Ελλάδα, θέτοντας καινούργιους κανόνες στην οικονομία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό θα εξετάσουμε το ρόλο που κατείχε ο Διευθυντής της ΔΑΠ, έχοντας την ευθύνη ενότητας του ανθρώπινου δυναμικού και υπηρετώντας πάντα τις αξίες που πρεσβεύει η επιχείρηση και η κοινωνία. Το δεύτερο μέρος είναι το ερευνητικό και αποτελείται από δύο διαφορετικές μεθόδους έρευνας, που και οι δύο έχουν ως στόχο να μας βοηθήσουν να καταλήξουμε στα τελικά συμπεράσματά μας. Η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι το ερωτηματολόγιο. Ερωτήθηκαν εργαζόμενοι υποκαταστήματος μιας εταιρείας σχετικά με τη δημιουργία του τμήματος HR και παρουσιάζονται γραφικά τα αποτελέσματα της έρευνας. Η δεύτερη μέθοδος είναι η συνέντευξη. Παραχωρήθηκαν δύο συνεντεύξεις, η μία από τον κύριο Δ.Κ., προϊστάμενο του τμήματος ΔΑΠ και η άλλη από την κυρία Ν.Α., που απασχολείται στο τμήμα αυτό. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που σε γενικές γραμμές είναι αντιπροσωπευτικά για τη σύγχρονη ελληνική επιχείρηση.