Η εργασιακή ικανοποίηση ως συντελεστής παρακίνησης των εργαζομένων. Η περίπτωση των εργαζομένων στις τράπεζες

Published in: Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών
Main Author: Χυζ, Αλίνα
Format: Article
Language: Greek
Published: ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 2009
Subjects:
Online Access: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1255
id cris-123456789-1255
recordtype dspacecris
spelling cris-123456789-12552018-02-08T11:01:06Z Η εργασιακή ικανοποίηση ως συντελεστής παρακίνησης των εργαζομένων. Η περίπτωση των εργαζομένων στις τράπεζες Χυζ, Αλίνα Εργασιακή ικανοποίηση Job satisfaction Εξέλιξη σταδιοδρομίας Career development Τραπεζικοί υπάλληλοι Bank employees Motivation Banking sector Job satisfaction Εργασία Ικανοποίηση Παρακίνηση Discussion papers Στο σημερινό διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον το τραπεζικό τοπίο μεταβάλλεται ταχύτατα. Η σύγχρονη τράπεζα πρέπει να λειτουργεί σαν ένας οργανισμός που προσαρμόζεται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς, να έχει ξεκάθαρο στρατηγικό σχεδιασμό και να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και το ανθρώπινο δυναμικό. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι ο παράγοντας αυτός αποτελεί το ουσιαστικότερο πλεονέκτημα της κάθε τράπεζας , αφού από την έμπνευση και την εργατικότητα του προσωπικού εξαρτάται η επιτυχής υλοποίηση οποιουδήποτε στρατηγικού στόχου . Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η μελέτη της υποκίνησης των εργαζόμενων ως μέσου της μεγιστοποίησης της παραγωγικότητάς τους , καθώς και η μελέτη της ικανοποίησης από την εργασία ως στοιχείου που αποτελεί έναν από τους συντελεστές της παρακίνησης. Στο άρθρο εξετάζεται η περίπτωση των εργαζομένων στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. In the new globalization era banks face an increasingly competitive environment, replete with threats from non-banking institutions operating under different kinds of regulations. Changing circumstances provide for banks opportunities as well as challenges. One aspect of the competitive challenges faced by retail banks lies in the management of human resources. The aim of the present paper is to investigate the problem job satisfaction based on the results of research conducted in the greek banking sector. Multiple theoretical frameworks regarding motivation and job satisfaction are used as the theoretical guide. The author examines the effect of individual attributes, job characteristics abd organizational variable on job satisfaction. In the second part of the paper the study investigates the interaction effect of job satisfaction and work motivation and productivity. Responses gathered by means of a questionnaire survey from greek banks were generated and analyzed using correlation analysis. 2009 Άρθρο http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1255 el Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών Review of Economic Sciences Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών;Τεύχ. 1 19 σελ. ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Πρέβεζα
institution T.E.I. of Epirus
collection DSpace CRIS
language Greek
topic Εργασιακή ικανοποίηση
Job satisfaction
Εξέλιξη σταδιοδρομίας
Career development
Τραπεζικοί υπάλληλοι
Bank employees
Motivation
Banking sector
Job satisfaction
Εργασία
Ικανοποίηση
Παρακίνηση
spellingShingle Εργασιακή ικανοποίηση
Job satisfaction
Εξέλιξη σταδιοδρομίας
Career development
Τραπεζικοί υπάλληλοι
Bank employees
Motivation
Banking sector
Job satisfaction
Εργασία
Ικανοποίηση
Παρακίνηση
Χυζ, Αλίνα
Η εργασιακή ικανοποίηση ως συντελεστής παρακίνησης των εργαζομένων. Η περίπτωση των εργαζομένων στις τράπεζες
descriptionnotes Discussion papers
abstract Στο σημερινό διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον το τραπεζικό τοπίο μεταβάλλεται ταχύτατα. Η σύγχρονη τράπεζα πρέπει να λειτουργεί σαν ένας οργανισμός που προσαρμόζεται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς, να έχει ξεκάθαρο στρατηγικό σχεδιασμό και να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και το ανθρώπινο δυναμικό. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι ο παράγοντας αυτός αποτελεί το ουσιαστικότερο πλεονέκτημα της κάθε τράπεζας , αφού από την έμπνευση και την εργατικότητα του προσωπικού εξαρτάται η επιτυχής υλοποίηση οποιουδήποτε στρατηγικού στόχου . Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η μελέτη της υποκίνησης των εργαζόμενων ως μέσου της μεγιστοποίησης της παραγωγικότητάς τους , καθώς και η μελέτη της ικανοποίησης από την εργασία ως στοιχείου που αποτελεί έναν από τους συντελεστές της παρακίνησης. Στο άρθρο εξετάζεται η περίπτωση των εργαζομένων στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.
abstracttranslated In the new globalization era banks face an increasingly competitive environment, replete with threats from non-banking institutions operating under different kinds of regulations. Changing circumstances provide for banks opportunities as well as challenges. One aspect of the competitive challenges faced by retail banks lies in the management of human resources. The aim of the present paper is to investigate the problem job satisfaction based on the results of research conducted in the greek banking sector. Multiple theoretical frameworks regarding motivation and job satisfaction are used as the theoretical guide. The author examines the effect of individual attributes, job characteristics abd organizational variable on job satisfaction. In the second part of the paper the study investigates the interaction effect of job satisfaction and work motivation and productivity. Responses gathered by means of a questionnaire survey from greek banks were generated and analyzed using correlation analysis.
format Άρθρο
author Χυζ, Αλίνα
author-letter Χυζ, Αλίνα
title Η εργασιακή ικανοποίηση ως συντελεστής παρακίνησης των εργαζομένων. Η περίπτωση των εργαζομένων στις τράπεζες
title_short Η εργασιακή ικανοποίηση ως συντελεστής παρακίνησης των εργαζομένων. Η περίπτωση των εργαζομένων στις τράπεζες
title_full Η εργασιακή ικανοποίηση ως συντελεστής παρακίνησης των εργαζομένων. Η περίπτωση των εργαζομένων στις τράπεζες
title_fullStr Η εργασιακή ικανοποίηση ως συντελεστής παρακίνησης των εργαζομένων. Η περίπτωση των εργαζομένων στις τράπεζες
title_full_unstemmed Η εργασιακή ικανοποίηση ως συντελεστής παρακίνησης των εργαζομένων. Η περίπτωση των εργαζομένων στις τράπεζες
title_sort Η εργασιακή ικανοποίηση ως συντελεστής παρακίνησης των εργαζομένων. Η περίπτωση των εργαζομένων στις τράπεζες
publisher ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
publisherplace Πρέβεζα
publishDate 2009
url http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1255
relation Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών
container_issue 1
container_title Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών
physical 19 σελ.
_version_ 1646089686868819968
score 11.3673