Η εργασιακή ικανοποίηση ως συντελεστής παρακίνησης των εργαζομένων. Η περίπτωση των εργαζομένων στις τράπεζες

Published in: Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών
Main Author: Χυζ, Αλίνα
Format: Article
Language: Greek
Published: ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 2009
Subjects:
Online Access: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1255
Physical Description: 19 σελ.
Abstract: Στο σημερινό διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον το τραπεζικό τοπίο μεταβάλλεται ταχύτατα. Η σύγχρονη τράπεζα πρέπει να λειτουργεί σαν ένας οργανισμός που προσαρμόζεται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς, να έχει ξεκάθαρο στρατηγικό σχεδιασμό και να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και το ανθρώπινο δυναμικό. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι ο παράγοντας αυτός αποτελεί το ουσιαστικότερο πλεονέκτημα της κάθε τράπεζας , αφού από την έμπνευση και την εργατικότητα του προσωπικού εξαρτάται η επιτυχής υλοποίηση οποιουδήποτε στρατηγικού στόχου . Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η μελέτη της υποκίνησης των εργαζόμενων ως μέσου της μεγιστοποίησης της παραγωγικότητάς τους , καθώς και η μελέτη της ικανοποίησης από την εργασία ως στοιχείου που αποτελεί έναν από τους συντελεστές της παρακίνησης. Στο άρθρο εξετάζεται η περίπτωση των εργαζομένων στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.
Translated abstract: In the new globalization era banks face an increasingly competitive environment, replete with threats from non-banking institutions operating under different kinds of regulations. Changing circumstances provide for banks opportunities as well as challenges. One aspect of the competitive challenges faced by retail banks lies in the management of human resources. The aim of the present paper is to investigate the problem job satisfaction based on the results of research conducted in the greek banking sector. Multiple theoretical frameworks regarding motivation and job satisfaction are used as the theoretical guide. The author examines the effect of individual attributes, job characteristics abd organizational variable on job satisfaction. In the second part of the paper the study investigates the interaction effect of job satisfaction and work motivation and productivity. Responses gathered by means of a questionnaire survey from greek banks were generated and analyzed using correlation analysis.