Εταιρική κοινωνική ευθύνη: Επιχειρηματική ηθική ή εργαλείο μάρκετινγκ;

Published in: Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών
Main Author: Μπελίδης, Αθανάσιος
Other Authors: Καργίδης, Θεόδωρος
Τσατζιπουλίδης, Αριστείδης
Format: Article
Language: Greek
Published: ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 2009
Subjects:
Online Access: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1229
Physical Description: σελ. 127-140
ISSN: 1109-2629
Abstract: Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (Corporate Social ResponsibilityCSR) αποτελεί έντονο αντικείμενο συζήτησης τον τελευταίο καιρό. Ενώ αυτός ο όρος είναι αρκετά διφορούμενος, τώρα περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την ιδιαιτερότητα του. Η ολοένα αυξανόμενη συνειδητοποίηση των πολιτών σε κοινωνικά θέματα, αναγκάζει τις επιχειρήσεις να γίνουν υπόλογες των πράξεων τους και να επιβάλουν το CSR στις εμπορικές τους δραστηριότητες ως πρόσθετο εργαλείο για αυξημένη απόδοση . Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν το CSR αποτελεί επιχειρηματική ηθική ευθύνη ή νέα πρακτική του μάρκετινγκ που αποσκοπεί στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας. Το άρθρο αυτό προσπαθεί να προσδιορίσει τι κρύβεται πέραν του αληθοφανούς με αναφορά σε διεθνή παραδείγματα. Είναι γεγονός πως η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη σημασία, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και εντός της Ε. Ε. και αποτελεί μέρος συζήτησης για την παγκοσμιοποίηση , την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία .
Translated abstract: Corporate Social Responsibility (CSR) has been around for some years already. While this term is quite ambiguous, now more than ever before, consumers start to realise the importance of it. Due to the increase awareness they force companies to become responsible for their actions and to impose CSR in their marketing strategies as an extra tool for performance. This paper indicates what lies behind CSR's implementation with reference to international examples and also depicts how imperative is for businesses to respect the society as a whole. Time will tell if the next generation will either suffer or relish a better world.