Καλημέρα σας / Track 01

Ο Σαββόπουλος στη Λύρα CD 6. "Happy day"

Composer: Σαββόπουλος, Διονύσης.
Librettist: Σαββόπουλος, Διονύσης.
Contributors: Σαββόπουλος, Διονύσης (Τραγούδι)
Μαραβέλιας, Πάνος (Επιμέλεια)
Format: Audio : Track
Language: Greek
Published: Αθήνα : Lyra, 1997
Music Album: Other Album Tracks
Subjects:
Lyrics: Πόση καλοσύνη
γύρω μου κι εντός
από του παντός
τη μεγαλοσύνη

Βάρκα με προσμένει
μ’ ανοιχτό πανί
κι οι εφτά ουρανοί
πάνω μου ανοιγμένοι
Item Description: Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: Σεπτέμβριος 1976 Μουσική κινηματογράφου
Physical Description: 2:41
Producer's Music Album ID: 3294
Music Album ID: 02313
Track ID: 039292