Γιάννης θα γένει μπουγιατζής / Track 04

Πουλάκι κλαίει μοναχό

Composer: Παραδοσιακό.
Librettist: Παραδοσιακό.
Contributors: Δημούδης, Βαγγέλης (Τραγούδι)
Δημούδης, Βαγγέλης (Ούτι)
Δημούδης, Βαγγέλης (Επιμέλεια)
Format: Audio : Track
Language: Greek
Published: ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ.
Music Album: Other Album Tracks
Hierarchical Place Name: Θράκη
Subjects:
Credit notes: Ένθετο
Physical Description: 3:14
Producer's Music Album ID: ΕΛ. ΚΕ. ΛΑ. Μ 1997-3
Music Album ID: 00720
Track ID: 005660