Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά παραδοσιακές χρήσεις και δυνατότητες αξιοποίησης τους: ζ' τριήμερο εργασίας Κύπρος, Παραλίμνι, 21-25 Μαρτίου 1997/ [Μονογραφία]:

Corporate Author: Συνέδριο "Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, παραδοσιακές χρήσεις και δυνατότητες αξιοποίησης τους"
Other Authors: Πολιτιστικό Τεχνολογικό 'Ιδρυμα ΕΤΒΑ
Βιολογική Εταιρεία Κύπρου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ
Βιολογική Εταιρία Κύπρου
Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ιδρυμα ΕΤΒΑ
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Αθηνών
Format: Book
Language: Greek
Published: Αθήνα: πολιτιστικό Τεχνολογικό ΄Ιδρυμα ΕΤΒΑ, [200?]
Subjects:
Item Description: ΤΙΣ
"Περιλήψεις στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά".
Περιέχει περιλήψεις στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα
Υπό του τίτλου: Ζ' τριήμερο εργασίας, Κύπρος, Παραλίμνι, 21 - 25 Μαρτίου 1997
Στη σ.τ.: Πολιτιστικό Τεχνολογικό ΄Ιδρυμα ΕΤΒΑ, Βιολογική Εταιρεία Κύπρου
Στη σ.τ.: Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Αθηνών
Physical Description: 602 σ. : εικ. ; 24 εκ.
Music Album ID: Α
Bibliography: Περτιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
ISBN: 9602440619